Pritisnite ENTER za pregled rezultata ili ESC da zatvorite pretragu.

indikativni kurs dolara

Indikativni Kurs Dolara

preuzet dana 22.02.2018.

USD: -

Indikativni kurs dinara prema evru / dolaru aktuelan je najkasnije do 18 časova. Predstavlja procenu sutrašnjeg kursa na osnovu podataka iz izveštaja banaka o neposrednoj međubankarskoj spot trgovini devizama , uključujući i spot trgovinu u okviru svop poslova, koje su zaključene do 12:30 časova tog dana. NBS objavljuje indikativni kurs do 14 časova.
 

Obavestite

Kursna Lista Logo
Kursna Lista Logo

Kursna Lista

Uporedni pregled aktuelnih valuta po bankama, grafikoni, konvertori, vesti ...